NYHETER


 

VIKTIG ANGÅENDE BLÅRESEPTER

Nye regler gjør at leger risikerer en personlig bot på over 200.000 kr ved forskrivning av blåresepter (forhåndsgodkjent refusjon), dersom ikke alle kriterier for forskrivning er oppfylt.
Regelverket det er snakk om er omfattende og detaljert, men ofte ikke tydelig. I praksis er det umulig å etterleve det 100%, blant annet fordi vi hver dag fornyer flere titalls resepter som
andre leger (sykehusspesialister) har skrevet ut første gang, gjerne medisiner startet for mange år siden. Ofte mangler da dokumentasjon for bakgrunn for blåresept, eller det kan være gjort fornuftige og skjønnsmessige vurderinger bak forskrivningen som regelverket ikke tar høyde for.
Nå risikerer vi rekordhøye bøter om det skulle være feil eller mangler i grunnlaget for forskrivning.
Legeforeningen er tydelig på at vi ikke kan akseptere at den enkelte lege løper en risiko for å bli ilagt bøter for jobben de gjør med å vurdere pasientens
rettigheter, og har instruert norske leger til å inntil videre begrense forskrivning på blå resept til et minimum.
Helfo må da hjelpe pasientene med å få tilbakebetalt det de har krav på.
Det er med tungt hjerte vi må gjennomføre denne endringen i reseptforskrivningen, ettersom vi ser at det også påfører deg som pasient ekstra arbeid og utlegg.
Vi ber likevel om forståelse for den uholdbare situasjonen myndighetene har satt oss i. 


Ny betalingsløsning:

Fra 1. okt benytter vi ikke lengere Convene medicals. Vi har inngått samarbeid med Medipay. Dette betyr at vi ikke lengere har betalingsautomat på legesenteret. 

Du kan lese om løsningen her:

https://payex.no/media/duodzdnl/medipay-edi-betaling-20210615.pdfNy lege.

Pr. 01.09.21 overtar Dr. Stine-Helene Skarra Arnesen listen til Dr. Tuva Kolstad Hertzberg. 
Dr. Katrine Haraldseid vil være vikar på listen til Dr. Skarra Arnesen er på plass i løpet av 2022.


Jansen covid19 vaksine

10.06.2021

Det åpnes nå for at fastleger kan skrive ut covid19 vaksiner fra produsenten Jansen. Grunnet klare anbefalinger fra folkehelseinstituttet og legeforeningen vil dette IKKE være et tilbud fra leger ved Allmennlegeklinikken.

Nytt journalsystem.

Allmennlegeklinikken er i gang med å skifte journalsystem. Dette betyr at online kommunikasjon, resepter og timebestilling kommer til å foregå via helsenorge.no som er det offentlige helsenettsiden i Norge. 

Det vil således ikke være mulig å benytte helserespons appen videre. Helsenorge har app som kan lastes ned fra google play og appstore.

Vi håper selvfølgelig at skiftet går uten de store utfordringer men ber om deres forståelse i prosessen.

Lag din egen hjemmeside gratis!