NYHETER


 

Vikarer:

Dr. Asger Krog er vikar for Dr. Skarra Arnesen hver torsdag frem til 10/5 - 24. Deretter vil han være vikar 100 % frem til 31/1-25 i hennes permisjon. Han er vikar for Dr. Hoen-Lund hver fredag i perioden 11/3 - 10/5 - 24.

Dr. Pinar Taran Sarican er for tiden vikar for Dr. Hoen-Lund mandag - Torsdag. 

Vikar for Søren Bonnichsen:

Fra 1. mars 2023 har Søren Bonnichsen permisjon. Han vil da ha vikar i perioden frem til 01.06.2024. 

Dr. Shabnam Karim er fast vikar. 


Ny betalingsløsning:

Fra 1. okt benytter vi ikke lengere Convene medicals. Vi har inngått samarbeid med Medipay. Dette betyr at vi ikke lengere har betalingsautomat på legesenteret. 

Du kan lese om løsningen her:

https://payex.no/media/duodzdnl/medipay-edi-betaling-20210615.pdf